montáže, opravy a revize hromosvodů
ÚVOD
O HROMOSVODECH
CENÍK
KONTAKT
   

O hromosvodech

historie i přítomnost, stručný popis

V polovině 18. století v Americe sestrojil Benjamin Franklin první hromosvod pro ochranu budov před úderem blesku. Jednalo se o vysoké kovové tyče umístěné poblíž budov a později i na budovách. Přibližně ve stejnou dobu v Evropě postavil svůj první hromosvod Prokop Diviš. Ten jako první postavil hromosvod s pevným uzemněním. Od této doby se vývojem dospělo k dnešnímu řešení ochrany před bleskem. K zajištění účelné a účinné ochrany vznikly předpisy - normy, které stanovují podmínky správného řešení hromosvodu a jeho součástí. V ČR vznikla první norma v r. 1934. Tato norma byla několikrát revidována podle nových poznatků.
     V současné době platí nová evropská norma ČSN EN 62 305, která nahrazuje předchozí ČSN 34 1390. Nová evropská norma ČSN EN 62 305 platí pro nově instalované hromosvody od 1.12.2006. Od 1.12.2006 do 1.2.2009 bylo ustanoveno přechodné období, během kterého šlo za určitých podmínek instalovat hromosvody i dle staré normy ČSN 34 1390.

Hlavní rozdíly pro zákazníka mezi ČSN 34 1390 a ČSN EN 62 305
                 ČSN 34 1390:                                              ČSN EN 62 305:
Svod na každých 30 m obvodu střechy          Svod na každých 15 m obvodu střechy
Maximální zemní odpor do 15 Ohmů              Maximální zemní odpor do 10 Ohmů
Revize každých 5 let                                       Revize každé 4 roky

Jaký materiál na hromosvod vybrat?
AlSiMg – levný materiál, velmi lehký – nezatěžuje tolik střechy, bezúdržbový, doporučujeme
FeZn - nejlevnější materiál, nevýhodou je koroze a nutnost po čase hromosvod natřít ochranným nátěrem, nejnižší životnost ze zde popisovaných variant
Cu - bezúdržbový, nejdražší materiál, vhodný i do extrémně korozivních podmínek např. centra velkých měst
NEREZ – drahý materiál, podpěry a svorky možno kombinovat s AlMgS, Cu a FeZn

Chcete nový hromosvod?
Dle dnes platných norem ČSN EN je nutné mít na každou montáž nového hromosvodu projekt skutečného provedení. Pokud tento projekt nemáte, rádi Vám ho zajistíme u našeho externího spolupracovníka. Před tím s Vámi prokonzultujeme výběr materiálu a podrobné provedení hromosvodu. V případě zájmu Vám uděláme několik cenových nabídek dle druhů použitého materiálu. Samozřejmostí je, že po instalaci hromosvodu předáme revizní zprávu o funkčnosti hromosvodu.

Chcete opravu nebo rekonstrukci stávajícího hromosvodu?
Po osobní obhlídce hromosvodu na Vašem objektu Vám vypracujeme cenovou nabídku na opravu (pokud bude možná) či celkovou rekonstrukci hromosvodu. U značně zkorodovaných součástí provedeme výměnu. U zkorodovaného ale funkčního drátu FeZn provedeme ochranný nátěr, který prodlouží životnost hromosvodu. Oprava či rekonstrukce bude opět zakončena vystavením revizní zprávy o funkčnosti hromosvodu.

Chcete revizi stávajícího hromosvodu?
Zkontrolujeme, zda byly respektovány stanovené podmínky a dodrženy montážní postupy pro ochranu před bleskem. Je nutné zkontrolovat, zda hromosvod odpovídá projektové dokumentaci zpracované podle norem ČSN EN, zda všechny součásti hromosvodu jsou v dobrém stavu a nejsou porušeny korozí. Dále je nutné zkontrolovat zda všechny vodivé časti na střeše, jsou připojeny k hromosvodu, nebo dostatečně chráněny oddálenými jímači (včetně okapů, antén, komínů, atd.). Důležitým krokem revize hromosvodů je měření zemních odporů uzemnění. Zemní odpor měříme přístrojem Metra PÚ.

[ ... zpět na hlavní stránku ... ]

[ ... kontakt ... ]

copyright © 2005-2023 Valdyr